Beste mensen,

In de zomer en het najaar van 1923 waren een aantal mensen zeer druk met het oprichten van een EHBO vereniging in Nijmegen. Het voortouw werd genomen door dhr C van Grondelle, die meer dan twintig jaar voorzitter zou zijn van onze vereniging.

Natuurlijk was de EHBO toen anders. Men had niet de middelen en mogelijkheden die we nu wel hebben. Maar ook de doelen van de behandelingen waren anders. Nu houden we het slachtoffer zo stabiel mogelijk tot de professionele hulp arriveert. Een eeuw geleden moest het slachtoffer zelf worden vervoerd naar de dokter of ziekenhuis.

Onze vereniging heeft ook de verschrikkingen in de oorlogsjaren 1940-1945 meegemaakt. Bij het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 was veel hulp nodig voor de slachtoffers. Wie van ons kan zich voorstellen hoe dan te handelen als EHBO’er? Dat zullen er niet veel zijn. Hoe veel leden van onze vereniging zullen geholpen hebben in de tijd, dat Nijmegen een frontstad was?

Gelukkig is onze vereniging ook in vredestijd zeer actief in het verlenen van hulp op vele evenementen, zoals sportwedstrijden, braderieën, concerten, festivals, herdenkingen enz.

Terug in de tegenwoordige tijd. Onze jubileumcommissie is druk bezig om ons eeuwfeest gepast te vieren. Daarvoor hebben zij zaterdag 30 september uitgekozen. Ik zal het aan de commissie overlaten om u daar verder over te informeren.

Ik feliciteer alle leden en oud-leden met het 20e lustrum van onze vereniging en hoop u allen te mogen begroeten op ons eeuwfeest.

Namens het bestuur,

Denis IJzendoorn

(Voorzitter)

Geachte relatie,

Op 1 oktober 2023 bestaat

onze EHBO vereniging Nijmegen 100 jaar.

Dit willen wij niet stilletjes voorbij laten gaan.

Wij willen dit graag vieren met een receptie voor al onze relaties.

Wij zouden het bijzonder waarderen als u hierbij aanwezig kunt zijn,

zodat wij elkaar de hand kunnen schudden op nogmaals

100 jaar EHBO vereniging Nijmegen!

De receptie zal plaats vinden op:

zaterdag 30 september 2023

Plaats: Landgoed Brakkesteyn Driehuizerweg 285 6525 PL Nijmegen

Tijdstip 15:00 – 17:00 uur

Namens het bestuur van de EHBO Vereniging Nijmegen,

Denis IJzendoorn

Voorzitter

Het evenement is voorbij. aanmelden is niet meer mogelijk.
Het evenement is voorbij. aanmelden is niet meer mogelijk.