Bestuur

Het bestuur van EHBO vereniging Nijmegen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Kim Jansen
voorzitter@ehbonijmegen.nl

Secretaris:

Penningmeester:

Rudi Guldemeester
penningmeester@ehbonijmegen.nl

Cursuscoördinator en websitebeheerder:

Perry van den Berg
024-6759497
Bereikbaar op ma t/m za 11:00-13:00 uur of 16:00-18:00 uur
cursus@ehbonijmegen.nl

Onderhoud gebouw en beheer verbandmateriaal:

Bert Smits
024-3780259
bert@ehbonijmegen.nl

Coördinator hulpverlening:

Denis IJzendoorn
06-55734992
hulpverlening@ehbonijmegen.nl

Algemeen bestuurslid:

Wim van Lamoen