Bestuur

Het bestuur van EHBO vereniging Nijmegen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Kim Jansen
voorzitter@ehbonijmegen.nl

Secretaris:
vacature

Penningmeester:
Rudi Guldemeester
penningmeester@ehbonijmegen.nl

Cursuscoördinator, ledenadministratie en websitebeheerder:
Perry van den Berg
024-6759497
Bereikbaar op ma t/m za 11:00-13:00 uur of 16:00-18:00 uur
cursus@ehbonijmegen.nl

Onderhoud gebouw en beheer verbandmateriaal:
Bert Smits
024-3780259
bert@ehbonijmegen.nl


Algemeen bestuursleden:
Wim van Lamoen

Denis IJzendoorn
denis@ehbonijmegen.nl