Bestuur

Het bestuur van EHBO vereniging Nijmegen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Denis Ijzendoorn
voorzitter@ehbonijmegen.nl

Secretaris:
Hendriëtte van Lent
secretaris@ehbonijmegen.nl

Penningmeester:
Rudi Guldemeester
penningmeester@ehbonijmegen.nl

Coördinator hulpverlening:
Roland Platenburg
Hulpverlening@ehbonijmegen.nl

Onderhoud gebouw en beheer verbandmateriaal:
Bert Smits
024-3780259
bert@ehbonijmegen.nl

Algemeen bestuursleden:
Kim Jansen
kim@ehbonijmegen.nl

Ondersteuning bestuur:

Cursuscoördinator, ledenadministratie en websitebeheerder:
Perry van den Berg
024-6759497
Beperkt bereikbaar.
Mailen heeft de voorkeur en de beste bereikbaarheid.
cursus@ehbonijmegen.nl