Cursussen

Onze vereniging verzorgt cursussen en vervolglessen Eerste Hulp.

Ook kunt u bij ons terecht voor onderstaande modules.

  • Reanimator inclusief AED(Automatische Externe Defibrillator) bediener
  • Eerste Hulp aan Kinderen
  • Eerste Hulp bij Wandelletsel
  • Eerste Hulp bij Sportongevallen.

alle cursussen en vervolglessen worden gegeven in ons gebouw aan de Graafseweg 86 te Nijmegen, telefoonnummer: 024-3224293.

Voor informatie over opleiding, vervolglessen en andere Eerste Hulp zaken kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator (cursus@ehbonijmegen.nl).