Vervolglessen

 

Het EHBO diploma is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd, mits u voldoende herhalingslessen (6 per seizoen) heeft gevolgd. Daarnaast dient u competent verklaard te worden door onze kaderinstructeurs.
Het seizoen loopt van september tot en met april In deze periode worden 10 tot 12 herhalingslessen  gegeven van 2 uur. (zie voor de data Agenda vervolglessen)
Naast het volgen van de vervolglessen dient u per seizoen een herhalingsles Reanimatie/AED te volgen. hiervoor wordt u op naam uitgenodigd.

Zowel de vervolglessen, als de herhalingsles Reanimatie/AED worden gegeven op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ons verenigingsgebouw. Halverwege de les is er een pauze en kunt u koffie of thee krijgen.

Om deel te nemen aan de vervolglessen, dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO diploma en dient u lid te zijn van onze vereniging.

Het lidmaatschap kost €26,75,- per jaar. Per 1 januari 2018 zal de contributie €27,50 bedragen.

 

U kunt zich hier inschrijven als lid.