Eerste Hulp aan Kinderen

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.
 Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Diegenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.
De opleiding wordt afgesloten met een examen.
De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis of het wordt bijgeschreven op uw EHBO-diploma. Het certificaat is evenals het diploma Eerste Hulp twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, dient u jaarlijks een herhalingsles te komen volgen, u wordt hiervoor opgeroepen.

Deze module zal in 3 à 4 dagdelen (doordeweeks of op zaterdag) worden gegeven.
Ongeveer halverwege de les is er een koffie/theepauze.
De kosten voor de module zijn € 138,00 inclusief certificering bij het Oranje Kruis.
De kosten voor de herhalingsles zijn €25,-
Voor leden geldt een gereduceerd tarief.

Kijk voor de eerst volgende cursus aan de rechter kant (bij mobiele weergave even naar beneden scrollen) onder het kopje aankomende cursussen.
Indien er nog geen cursus gepland staat, of deze al vol is, dan kunt u zich wel aanmelden en krijgt u automatisch bericht als er een (nieuwe) datum bekend is. Dit is echter geen definitieve aanmelding.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website.

OranjeKruis met tekst eronder_PMS EHBO_logo